Medyczna Marihuana

Wypełnij ankietę medyczną

Tętno - HR, liczba uderzeń serca na minutę

Ciśnienie skurczowe (SBP)

Ciśnienie rozkurczowe (DBP)

Czy stosował Pan/Pani w przeszłości preparaty marihuany (susz konopny, haszysz) poza wskazaniami medycznymi?

Czy jest Pani/Pan uzależniona od alkoholu lub narkotyków i zażywa Pan/Pani te substancje obecnie?

Czy występują u Pani/Pana myśli samobójcze?

Czy występuje u Pani/Pana padaczka?

Czy stosował lub stosuje Pan/Pani obecnie preparaty marihuany medycznej?