FAQ

Teledok to serwis umożliwiający otrzymanie e-recepty na potrzebny lek, e-zaświadczenia lekarskiego oraz e-skierowania na badania. E-konsultacje możesz rozpocząć w każdej chwili- opiera się na formularzu medycznym, który po wysłaniu trafia do lekarza, który w ciągu około godziny przesyła e-receptę, e-zaświadczenie i/lub e-skierowanie.

Telemedycyna (medycyna na odległość) – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę i wystawiać recepty, zaświadczenia lub skierowania na odległość.

Teledok.pl dba o poufność danych medycznych i osobowych. Informacje dotyczące stanu zdrowia naszych pacjentów nie przesyłamy za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korespondencja pomiędzy pacjentem a lekarzem dotycząca przeprowadzonych konsultacji, odbywa się w najbezpieczniejszy sposób, a spółka nigdy nikomu nie udostępnia Twoich danych w celach marketingowych. Wykorzystujemy je tylko do realizacji naszych usług.

Tak. Konsultacja medyczna odbywa sie wyłacznie za pośrednictwem wykwalifikowanych lekarzy z polskim prawem wykonywania zawodu. Możliwość przeprowadzania badań lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz wystawiania recept po takim badaniu została wprowadzona do prawa polskiego (art. 42 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Jednocześnie w grudniu 2015 Sejm znowelizował ustawę o zawodach lekarza i dentysty. Z dniem 1 marca 2018 roku opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. W efekcie świadczenie usług telemedycznych i wystawianie elektronicznych recept, zaświadczeń i skierowań w Polsce jest dopuszczalne.

Nasi lekarze mogą przedłużyć dowolną receptę, jednak nie odnawiamy recept leków z grupy opioidów (narkotyczne) i leki psychotropowe.

Tak, oferujemy zwolnienia lekarskie w ramach telekonsultacji.

W przypadku odmowy wystawienia e-recepty, e-zaświadczenia lub e-skierowania, lekarz uzasadnia odmowe i może skierować pacjenta do danego lekarza, żeby przeprowadzić potrzebne badania, niezbędne do dalszej konsultacji.

Każda konsultacja medyczna odbywa się z lekarzem z prawem wykonywania zawodu (PWZ). Każdy lekarz współpracujący z nami jest sprawdzany z danym OIL-em (Okręgowa Izba Lekarska).

Tak. Zapraszamy do kontaktowania się poprzez formularz. Prosimy o podanie numeru telefonu i adresu e-mail, aby lekarz mógł skontaktować się z Tobą w ramach dalszej telekonsultacji.

Pacjent musi przejść szczegółowy wywiad medyczny (konsultację telemedyczną) za pośrednictwem formularza e-konsultacji teledok.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza e-konsultacji, jeden z naszych lekarzy zostanie przydzielony do jego analizy. Po analizie i podjęciu decyzji o przepisaniu leku, lekarz wystawi e-receptę. Nasz system prześle drogą sms i/lub mailową 4-cyfrowy kod do realizacji e-recepty. Nie wystawiamy recepty na refundacje. Wystawiamy recepty wyłącznie na 100%. Nie wystawiamy recepty na leki psychotropowe i narkotyczne.

Pacjent musi przejść szcegółowy wywiad medyczny (telemedyczna konsultacja) za pośrednictwem formularza e-konsultacji. Jeden z naszych doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy zostanie przydzielony do Twojego wniosku, który zostanie przez niego przeanalizowany. Po pomyślnej konsultacji lekarskiej, lekarz wystawi e-zaświadczenie, i prześle drogą mailową zaświadczenie lekarskie.

Pacjent musi przejść szcegółowy wywiad medyczny (telemedyczna konsultacja) za pośrednictwem formularza e-konsultacji. Jeden z naszych doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy zostanie przydzielony do Twojego wniosku, który zostanie przez niego przeanalizowany. Po pomyślnej konsultacji lekarskiej, lekarz wystawi prywatne e-skierowanie, i prześle drogą sms i/lub mailową 4-cyfrowy kod do realizacji e-skierowania w dowolnej placówce medycznej w Polsce. E-skierowanie nie jest wystawiane w ramach NFZ, wyłącznie na prywatne badanie.

Średni czas oczekiwania to ok. 30-60 minut. W szczególnych przypadkach czas zakończenia e-konsultacji może się wydłużyć.

Po konsultacji lekarz wysyła drogą mailową zaświadczenie oraz 4-cyfrowy kod SMS do zrealizowania e-recepty lub e-skierowania.

Tak samo jak podczas tradycyjnej wizyty lekarskiej, za każdym razem gdy lekarz ma Ci wystawić receptę lub skierowanie musi przeprowadzić wywiad medyczny. Dlatego też musisz udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez nas, nawet jeśli ponawiasz zamówienie na lek, który był Ci już wcześniej przepisany.

Jeżeli lekarz przeanalizował formularz i postawił diagnozę, jest za pózno na anulowanie wizyty. Jeżeli skontaktujesz się z nami od razu po wypełnienu ankiety i opłaceniu wizyty, Twoja wizyta zostanie anulowana.

Tak, dokładamy wszelkich starań, aby na każdym etapie zweryfikować zasadność wystawienia recepty. Wywiady lekarskie poprzez teledok.pl są kilkustopniowo weryfikowane przez lekarza, wspomaganych przez system informatyczny, który cały czas udoskonalamy. Używamy najnowszej technologii szyfrowania i Twoje dane są przechowywane na serwerach z wysokim zabezpieczeniem. W przypadku pojawienia się wątpliwości na jakimkolwiek etapie kontaktujemy się z Pacjentem telefonicznie lub mailowo, aby je rozwiązać. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy wystawienia recepty, jeżeli nie ma takiego wskazania. Zaznaczamy, że konsultacja telemedyczna nigdy nie zastąpi tradycyjnej wizyty lekarskiej i przeprowadzonego badania fizycznego. Od posiadania aktualnych badań i historii pacjenta uzależniamy możliwość skorzystania z naszych usług.

Koszt jednej e-konsultacji: e-recepta, przedłużenie recepty to 49 pln.
Koszt jednej e-konsultacji: e-zaświadczenie to 99 pln.
Koszt jednej e-konsultacji: e-skierowanie to 69 pln.
Koszt jednej e-konsultacji: medyczna marihuana to 149 pln.

Płatności możesz dokonać za pośrednictwem systemu płatności online PayU. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz skorzystać z płatności online, możesz zapłacić tradycyjnym przelewem na polski rachunek bankowy teledok.pl. Pamiętaj, aby w tytule przelewu podać numer zamówienia (znajdziesz go w mailu otrzymanym po konsultacji).

Płatność jest wymagana, aby lekarz rozpoczął e-konsultację. Samo wypełnienie formularza nie jest pełnym wnioskiem. Dopiero opłacony kwestionariusz trafia do lekarza. Moment płatności wpływa na czas otrzymania e-konsultacji.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym tej osoby, wtedy możesz tak zrobić. Niezbędne będzie podanie swoich danych w polu „opiekun prawny“ przy rejestracji.

Dostęp do Twojej historii medycznej ma wyłącznie personel medyczny, który został wskazany lub z którym miałeś/-aś kontakt.

Twoje dane są wykorzystywane jedynie do obsługi lekarskiej, w zakresie w jakim chcesz z niej i korzystac i wyrażasz na to zgodę. Nie zostaną nigdy użyte w innym celu, niż wskazany przez Ciebie. Jeśli odmawiasz newslettera i informacji handlowych, nie zostaną do Ciebie wysłane. Twoich danych nigdy nie sprzedamy podmiotowi trzeciemu, niezwiązanemu z działalnością Teledok.pl -Heals sp. z o.o.

Tak. Co do zasady, e-zwolnienie wystawiane jest przez Świadczeniodawcę w formie elektronicznej i automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie. Jeżeli lekarz posiada wątpliwości co do stanu zdrowia lub danych podanych przez pacjenta, wówczas może odmówić wykonania usługi.

E-zwolnienie może być widoczne w ciągu 72h od wypełnienia wniosku. Jest to związane z opóźnieniem w aktualizacji danych w systemie PUE ZUS.