JAKIE SĄ PRAWA PRACOWNIKA, KTÓRY BIERZE ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE L4 Z PRACY?

Dziś praktycznie każdą sprawę możemy załatwić w Internecie. Zakupy, rachunki, nawet zwolnienia lekarskie. Nie ulega wątpliwości, że stanowi to niesamowity komfort dla każdego z nas, zwłaszcza w przypadku bardzo złego samopoczucia i choroby. Telemedycyna pozwala nam na pozostawanie z lekarzem w stałym kontakcie i jest cennym rozwiązaniem w dobie koronawirusa.
 
Od grudnia 2018 roku lekarze mogą wystawić nam e-zwolnienie, zatem nie ma konieczności dostarczania przez pracownika zwolnienia do zakładu pracy. Lekarz załatwia wszystko online – wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie L4, zwane też e-ZLA. Wszystko odbywa się szybko i łatwo, a my nie musimy fatygować się, aby taki dokument dostarczyć pracodawcy osobiście.
 

Co nam daje elektroniczne zwolnienie z pracy

L4, tak jak i standardowe zwolnienie lekarskie, daje nam praktycznie to samo. Niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby nakłada na pracodawcę pewne obowiązki, m.in. wypłacenie 80% wynagrodzenia. Oczywiście o tym, kto wypłaca zasiłek decyduje ilość osób zatrudnionych i rodzaj pracy. Zatem prawa, jakie przysługują każdemu ubezpieczonemu pracownikowi to przede wszystkim wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Pracownik na czas zwolnienia jest, jak sama nazwa mówi, zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czas zwolnienia i tym samym rekonwalescencji pracownika niosą ze sobą także pewne obowiązki, których warto dopilnować, gdyż istnieją na to zapisy wyroku Sądu Najwyższego oraz Kodeksu pracy.
 

Prawa pracownika przebywającego na L4

Podstawowym prawem przebywającego na L4 jest pobieranie zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe trwa od momentu zatrudnienia do dnia jego utraty. W niektórych przypadkach pracownik może pobierać zasiłek nawet po ustaniu zatrudnienia, m. in. w przypadku niezdolności do pracy, która powstała podczas trwania zatrudnienia i po jego ustaniu oraz w przypadku niezdolności do pracy powstałej po rozwiązaniu umowy.
 
Pracodawca, który otrzymał e-zwolnienie za pośrednictwem e-ZLA nie widzi numeru statystycznego choroby, zatem nie mamy obowiązku informowania go, co tak naprawdę nam dolega. To rozwiązanie chroni prywatność pracownika.
 

To też trzeba wiedzieć

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim wiąże się z przestrzeganiem wytycznych i zaleceń lekarskich, zatem w zależności od rodzaju choroby, okres zwolnienia wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami.
 
Zwolnienie lekarskie z powodu choroby ma na celu jak najszybszy powrót do zdrowia pracownika, a więc wychodzenie z domu czy wykonywanie niektórych czynności w niektórych przypadkach może grozić nieprzyjemnymi sankcjami. Podczas zwolnienia powinniśmy głównie przebywać w domu, aby powrót do pracy mógł nastąpić jak najszybciej. Podejmowanie innej pracy zarobkowej czy wychodzenie z domu w celach rekreacyjnych nie jest dozwolone.
 
Niestosowanie się do tych wytycznych może prowadzić nawet do utraty pracy.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych