KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ LEKI NA POTENCJĘ, W TYM VIAGRE?

Leki na potencję, w tym na problemy z utrzymaniem wzwodu i leczenie zaburzeń wzwodu prącia, można stosować, jeśli pacjent nie ma przeciwskazań do ich stosowania i zostaną mu zalecone przez lekarza. Leki na potencję można stosować tylko według zaleceń lekarskich. Wśród przeciwskazań do stosowania leków na zaburzenia wzwodu i potencje, nadwrażliwość na którykolwiek preparatu lub równoległe stosowanie z lekiem na potencje z innej grupy, przebyty niedawno udar mózgu lub zawał serca, niskie ciśnienie tętnicze, ciężka niewydolność wątroby, retinopatia barwnikowa i należy je ostrożnie stosować u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia.

 

Leków na potencję i zaburzenia wzwodu nie zaleca się osobom poniżej 17-tego roku życia.

 

Zaburzenia wzwodu dotykają coraz częściej nawet młodych mężczyzn. Zaburzenia erekcji definiuje się jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu w stopniu zapewniającym satysfakcjonujący stosunek seksualny. Problem ten dotyka co raz więcej mężczyzn, którzy często bagatelizują problem.

 

Zaburzenia erekcji jest o różnym podłożu: podłoże psychiczne lub podłoże fizyczne.

 

Podłoże psychiczne może być spowodowane trudnościami w związku lub nawet niską samooceną. Często stres jest głównym powodem impotencji.

 

Fizyczne podłoże zaburzenia wzwodu są często spowodowane chorobami jak: nadciśnienie, choroby serca, wysoki poziom cholesterolu czy cukrzyca. Czasem powodem zaburzenia erekcji są spowodowane uszkodzeniem przewodnictwa nerwowego pomiędzy ośrodkiem erekcji w rdzeniu kręgowym, a narządami płciowymi. Do takiego uszkodzenia może dojść w trakcie zabiegów operacyjnych.

 

Fizyczne podłoże zaburzeń erekcji spowodowane chorobami można rozwiązać ich leczeniem i jest częstym i łatwym problem do leczenia.

Zaburzenia wzwodu mogą powodować także niektóre leki.

Ważnym elementem dobrej potencji to nawyki, upodobania i zachowanie. Niezdrowy styl życia: papierosy, nadużywanie alkoholu, niewłaściwa dieta często leżą u podłożu problemów z erekcją.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych