PRACA W BIURZE A ZDROWIE. KIEDY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO L4?

Pracownikowi, który zachoruje, przysługuje zwolnienie lekarskie oraz wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Czas zwolnienia lekarskiego ma zapewnić odpoczynek oraz spokój potrzebny w procesie leczenia. Procedura otrzymania L4 wydaje się nie skomplikowana, czy jednak tak na pewno jest? Komu przysługuje zwolnienie chorobowe oraz kto może je wystawić pracownikowi?

 

Kiedy i komu przysługuje L4?

Zwolnienie lekarskie inaczej nazywane chorobowym lub L4 jest dokumentem, który ma usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby. Przysługuje ono każdej osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym. W praktyce oznacza to, że wystawione może ono być osobie zatrudnionej na umowę o pracę, skorzystać mogą z niego pod pewnymi warunkami też osoby pracujące w ramach umowy zlecenia.  L4 pracownik dostanie również w sytuacji, kiedy musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny np. dzieckiem.

Korzystanie ze zwolnień lekarskich to jeden z przywilejów pracownika. Pozwala zatroszczyć się o własne zdrowie, a także zdrowie współpracowników. Prezenteizm, czyli szukanie sposobu na unikanie zwolnienia lekarskiego jest zjawiskiem ocenianym negatywnie. Chodzenie do pracy chorym i osłabionym nie przynosi bowiem zysków firmie, a wręcz przeciwnie może spowodować duże straty.

Na co można wziąć zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie może być wystawione, kiedy stan zdrowia uniemożliwia funkcjonowanie w miejscu pracy i sprawia, że wykonanie obowiązków służbowych jest niebezpieczne i mało komfortowe. Wskazaniem do L4 są, chociażby choroby zakaźne, angina, przeziębienie, biegunka, ciąża oraz wynikający z niej poród i połóg, choroby układu oddechowego, kostno-stawowego, mięśniowego, nerwowego. Lekarz e-zwolnienie może wystawiać również osobom cierpiącym na zatrucia, urazy, nowotwory.

To, na co dokładnie zostanie wystawione L4 warunkowane jest przed kod choroby wpisany na dokumencie przez lekarza. W Polsce od 1996 roku stosuje się Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Kod wpisywany jest na zwolnieniu, które otrzymuje ZUS oraz oryginale – na kopii dla pacjenta nie znajduje się to oznaczenie. Warto jednak o nie dopytać lekarza, bowiem kod choroby wskazuje na to, co nam wolno przebywając na zwolnieniu. Lekarz, wypisując je, może kodem nakazać nam leżenie w łóżku lub też pozwolić na chodzenie, a nawet opuszczenie mieszkania w celu np. przyjęcia zastrzyków czy spotkań z psychiatrą/psychologiem. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik przebywający na L4 nie może jednak wykonywać pracy zarobkowej, wyjechać na wakacje, robić remontu w domu itp. Prawo do sprawdzenia, czy osoba przebywająca na zwolnieniu nie łamie tego zapisu ma zarówno pracodawca (zgłaszający do ubezpieczenia więcej niż 20 pracowników), jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola objąć może to, czy L4 jest wykorzystywane zgodnie z ustalonym celem, a także poprawność i autentyczność dokumentu.

 

Ile można być na zwolnieniu?

Przyczyna wystawienia zwolnienia lekarskiego warunkuje, na ile zostanie ono wystawione. W polskim prawodawstwie nie jest ściśle określone, ile maksymalnie może trwać L4, jednak zgodnie z zapisami pracownik może przebywać na zwolnieniu 182 dni. Pod pewnymi warunkami okres ten może być dłuższy. Jest to możliwe m.in., jeśli pracownik choruje na gruźlice czy jest w ciąży – w takich sytuacjach prawodawstwo dopuszcza zwolnienie do maksymalnie 270 dni. Oprócz wyżej wymienionych ilości dni L4, osoby zatrudnione na umowę o pracę rocznie mogą wykorzystać 14 dni opieki nad chorym i 60 dni na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.

Kto może wystawić e-ZLA?

E-zwolnienie wystawić może jedynie lekarz. Zgłosić się można po nie do lekarza dowolnej specjalności lub też tego bez specjalizacji. E-ZLA może on wystawić podczas tradycyjnej wizyty, jak i teleporady. Pracujący w przychodniach online lekarze tak jak w przypadku wizyt stacjonarnych mogą wystawić zwolnienie tylko i wyłącznie w sytuacji, w której uznają, że pracownik jest niezdolny do pracy.

Jak wygląda zwolnienie lekarskie?

Od grudnia 2018 roku jest obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Wymaga to od pacjenta posiadania osobistego konta na profilu PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). E-zwolnienie, które zostanie dodane do profilu, będzie mogło być uwzględnione przez pracodawcę oraz ZUS. Jeśli pracownik nie posiada konta PUE zobowiązany jest on dostarczyć L4 w formie papierowej pracodawcy w terminie do 7 dni od jego wystawienia.

 

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w czasie L4?

Zazwyczaj pracownik przebywający na L4 otrzymuje 80% swojej stałej pensji. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, osoby po wypadku w miejscu pracy lub w drodze od niej, osoby poddające się badaniom w związku z byciem dawcą komórek, tkanek i narządów – im wypłacane jest 100% pensji. 70% wynagrodzenia otrzymują natomiast osoby hospitalizowane (wyłączając powody pobytu z wyżej podanych czynników).

Warto tu zaznaczyć, że przez pierwsze 33 dni zwolnienia wynagrodzenie będzie płacił pracodawca, kolejne dni będą finansowane przez ZUS. Zakład Ubezpieczeń społecznych w całości zapłaci wynagrodzenie na L4 jedynie właścicielowi firmy, pracownikom małych przedsiębiorstw (do 20 osób zatrudnionych).

W niektórych sytuacjach pracownik przebywający na L-4 nie otrzyma jednak wynagrodzenia. Dzieje się tak, kiedy L4 zostanie wystawione z powodu nadużywania alkoholu (nie jest ono płatne przez pierwsze 5 dni jego trwania).

Czy lekarz może wystawić L4 wstecz?

Do lekarza po zwolnienie chorobowe należy udać się jak najszybciej, najlepiej zaraz po zauważeniu u siebie objawów choroby. Jeśli zdarzy się, że na tradycyjną wizytę trzeba czekać kilka dni, warto skorzystać z przychodni online, w której otrzyma się e-zwolnienie. Warto też pamiętać, że lekarz ma możliwość wystawienia L4 wstecz – zgodnie z prawem może ono zostać wypisane na 3 dni wstecz przed badaniem. Lekarze korzystają z tego prawa, jeśli wyniki wyraźnie wskazują, że pracownik przez kilka poprzednich dni był faktycznie niedysponowany.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych

JAKIE SĄ RODZAJE I CZYNNIKI ALERGII SKÓRNEJ?

Alergie skórne zaliczane są do dermatoz – dolegliwości związanych z pojawianiem się stanów chorobowych skóry. Ich klasycznym symptomem są różnego rodzaju wypryski, zmiany skórne, krostki. Tym jednak mogą towarzyszyć inne objawy, które w znaczący sposób obniżają komfort życia. Co zrobić, jeśli zaobserwuje się u siebie objawy alergii skórnej?
 

Czym są alergie skórne?

Mianem alergii określa się nabytą, zmienną od czynność na swoisty alergen. Mówiąc prościej, jest ona nieprawidłową reakcją układu immunologicznego na konkretne bodźce zewnętrzne, które w normalnych warunkach u zdrowych ludzi nie wywołują żadnych niepożądanych efektów.
 
Medycyna wskazuje, że predyspozycje do alergii mają podłoże rodzinne, chociaż nie dziedziczymy ani konkretnej choroby alergicznej, ani też alergii na określoną substancję. Oznacza to, że alergia skórna może być wywołana przez wiele czynników. Jako jej najczęstsze przyczyny wskazuje się m.in.:

 • Alergeny pokarmowe – głównie nabiał i produkty mleczne, jaja, zboża, owoc, skorupiaki
 • Sierść zwierząt,
 • Substancje zapachowe np. zawarte w kosmetykach, proszkach do prania, detergentach,
 • Syntetyczne barwniki i konserwanty,
 • Jad owadów,
 • Niektóre metale np. wykorzystywane do tworzenia biżuterii (nikiel),
 • Ekspozycje na promienie słoneczne,
 • Niektóre rośliny ozdobne takie jak bluszcz trujący.

Lista substancji uczulających jest długa, warto jednak zaznaczyć, że alergia skórna wywoływana jest głównie przez alergeny pokarmowe, kontaktowe i leki. Alergeny wziewne takie jak np. pyłki roślin czy roztocza kurzu zazwyczaj powodują tzw. atopie, czyli reakcje alergiczne, których objawami może być katar sienny, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek, rzadziej alergia skórna pod postacią pokrzywki czy atopowego zapalenia skóry.
 

Czym objawia się alergia skórna?

Alergia skórna objawia się przede wszystkim wysypką na ciele. Symptom ten określany jest mianem wyprysku alergicznego i przybiera formę zaczerwienionych grudek, mających tendencję do sączenia się i pękania. Wyprysk alergiczny bardzo często swędzi, piecze, a skóra w jego obrębie łuszczy się, staje się szorstka i twarda. Naturalną reakcją na to jest drapanie skóry, jednak musimy pamiętać, że rozdrapane wypryski mogą wywołać trudne w leczeniu nadkażenia bakteryjne. Aby łagodzić ból i dyskomfort powodowany przez alergię skórną najlepiej stosować specjalne maści alergiczne i leki na receptę przepisane przez lekarza.
 

Jakie są rodzaje alergicznych chorób skórnych?

Wyprysk skórny powodować może nie jedna, ale wiele rodzajów dermatoz. Pojawienie się wyprysków, pokrzywki, krostek, zaczerwienienia czy obrzęków powinno skłonić do wizyty u lekarza i rozpoczęcia diagnostyki. Nie chcąc czekać w kolejce do specjalisty najlepiej skorzystać z przychodni online, w której e-skierowanie do alergologa wystawiane jest od ręki. Do wizyty u tego specjalisty nie trzeba się specjalnie przygotowywać, musimy jednak pamiętać o uzbrojeniu się w cierpliwość. Lista alergenów jest obszerna, a czynnika alergii często szuka się na „ślepo”. Przez to też diagnostyka określana jest mianem szukania igły w stogu siana. Opiera się ona na szczegółowym wywiadzie z pacjentem oraz testach – skórnych, wziewnych, donosowych, RIST, RAST ELSA. Alergolodzy jako narzędzia pomocnicze w diagnostyce wykorzystują też diety eliminacyjne i ekspozycyjne. Stosując je, lekarz jest w stanie potwierdzić najczęściej występujące alergie skórne, które omawiamy poniżej. Oprócz nich alergiczne choroby skórne to także:

 • Rumień wysiękowy wielopostaciowy,
 • Osutki polekowe,
 • Rumień guzowaty,
 • Rumień trwały,
 • Alergiczny wyprysk kontaktowy,
 • Wyprysk fotoalergiczny,
 • Proteinowy wyprysk kontaktowy.

 

Pokrzywka

Pokrzywka to jedna z najbardziej znanych alergii skórnych. Zazwyczaj występuje po kontakcie z alergenem pokarmowym lub ukrytym ogniskiem zakażenia. Może ona mieć przebieg ostry lub przewlekły. W każdym z tych przypadków na skórze pojawiają się bąble o różnej wielkości, które wywołują silne uczucie świądu. Niedrapane bąble pokrzywkowe znikną samoistnie, jednak schorzenie może się utrzymywać długo. Jako inny częsty objaw tej alergii skórnej wskazuje się również obrzęk naczynioruchowy Quinckego. Jest on szybko narastającym ciastkowym obrzękiem na powiekach, w gardle wokół ust, krtani, na narządach płciowych. Ze względu na swoje umiejscowienie może być groźny i prowadzić do niedrożności dróg oddechowych.
 

Egzema

Egzema nazywana też ostrym lub przewlekłym stanem zapalnym skóry objawia się pęcherzykami, rumieniem, zapaleniem grudek, nadżerkami i strupami. Alergia skórna pojawia się w wyniku kontaktu z alergenami kontaktowymi lub wewnątrzustrojowymi.
 

Atopowe zapalenie skóry (AZS)

AZS jest przewlekłą chorobą o podłożu zapalnym. W trakcie jej przebiegu pojawiają się epizody zaostrzenia, które przeplatane są z okresami remisji. Medycyna nie wskazuje jednego podłoża wywołującego tę alergię skórną. Lista czynników jest długa, jednak zazwyczaj za atopowe zapalenie skóry obwinia się genetykę. U większości chorych pierwsze objawy tej choroby pojawiają się już w pierwszym roku życia, ale mogą też wystąpić w późniejszym wieku. Zalicza się do nich rumień, grudki, pęcherzyki, sączące się nadżerki, strupki. Występują one głównie w obszarze owłosionej skóry głowy i na policzkach, jednak AZS zaatakować może też skórę na tułowiu i w miejscach zgięcia kończyn. Wyprysk alergiczny przy AZS jest silny, dlatego często towarzyszą mu: rozdrażnienie, bezsenność, obniżenie nastroju. Objawy te pojawiają się w okresie zaostrzenia choroby, w remisji nie ma widzialnych symptomów schorzenia, ale pamiętajmy, że w głębokich warstwach skóry toczy się proces zapalny, który może wywołać reakcję alergiczną. Wywołują ją najczęściej alergeny pokarmowe i (lub) wziewne oraz antygeny bakteryjne i wirusowe wydzielane z przewlekłych ognisk wewnątrzustrojowych.
 

Wstrząs anafilaktyczny

Najgroźniejsza alergia skórna to wstrząs anafilaktyczny. Ta alergiczna choroba skórna ma bardzo burzliwy przebieg. Zazwyczaj dochodzi do niego po pozajelitowym podaniu preparatu lub środka kontrastującego podczas badania radiologicznego. Objawy wstrząsu pojawiają się już po kilku sekundach po kontakcie z alergenem. Wśród symptomów wymienia się nagły spadek ciśnienia, przyspieszenie akcji serca, drgawki, pokrzywkę, zblednięcie skóry, utratę przytomności. Ze względu na gwałtowny przebieg wstrząsu anafilaktycznego konieczne jest niezwłoczne wezwanie pogotowia i rozpoczęcie akcji ratowniczej. Brak pomocy może doprowadzić do utraty życia.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych

JAKIE SĄ PRAWA PRACOWNIKA, KTÓRY BIERZE ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE L4 Z PRACY?

Dziś praktycznie każdą sprawę możemy załatwić w Internecie. Zakupy, rachunki, nawet zwolnienia lekarskie. Nie ulega wątpliwości, że stanowi to niesamowity komfort dla każdego z nas, zwłaszcza w przypadku bardzo złego samopoczucia i choroby. Telemedycyna pozwala nam na pozostawanie z lekarzem w stałym kontakcie i jest cennym rozwiązaniem w dobie koronawirusa.
 
Od grudnia 2018 roku lekarze mogą wystawić nam e-zwolnienie, zatem nie ma konieczności dostarczania przez pracownika zwolnienia do zakładu pracy. Lekarz załatwia wszystko online – wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie L4, zwane też e-ZLA. Wszystko odbywa się szybko i łatwo, a my nie musimy fatygować się, aby taki dokument dostarczyć pracodawcy osobiście.
 

Co nam daje elektroniczne zwolnienie z pracy

L4, tak jak i standardowe zwolnienie lekarskie, daje nam praktycznie to samo. Niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby nakłada na pracodawcę pewne obowiązki, m.in. wypłacenie 80% wynagrodzenia. Oczywiście o tym, kto wypłaca zasiłek decyduje ilość osób zatrudnionych i rodzaj pracy. Zatem prawa, jakie przysługują każdemu ubezpieczonemu pracownikowi to przede wszystkim wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Pracownik na czas zwolnienia jest, jak sama nazwa mówi, zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Czas zwolnienia i tym samym rekonwalescencji pracownika niosą ze sobą także pewne obowiązki, których warto dopilnować, gdyż istnieją na to zapisy wyroku Sądu Najwyższego oraz Kodeksu pracy.
 

Prawa pracownika przebywającego na L4

Podstawowym prawem przebywającego na L4 jest pobieranie zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe trwa od momentu zatrudnienia do dnia jego utraty. W niektórych przypadkach pracownik może pobierać zasiłek nawet po ustaniu zatrudnienia, m. in. w przypadku niezdolności do pracy, która powstała podczas trwania zatrudnienia i po jego ustaniu oraz w przypadku niezdolności do pracy powstałej po rozwiązaniu umowy.
 
Pracodawca, który otrzymał e-zwolnienie za pośrednictwem e-ZLA nie widzi numeru statystycznego choroby, zatem nie mamy obowiązku informowania go, co tak naprawdę nam dolega. To rozwiązanie chroni prywatność pracownika.
 

To też trzeba wiedzieć

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim wiąże się z przestrzeganiem wytycznych i zaleceń lekarskich, zatem w zależności od rodzaju choroby, okres zwolnienia wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami.
 
Zwolnienie lekarskie z powodu choroby ma na celu jak najszybszy powrót do zdrowia pracownika, a więc wychodzenie z domu czy wykonywanie niektórych czynności w niektórych przypadkach może grozić nieprzyjemnymi sankcjami. Podczas zwolnienia powinniśmy głównie przebywać w domu, aby powrót do pracy mógł nastąpić jak najszybciej. Podejmowanie innej pracy zarobkowej czy wychodzenie z domu w celach rekreacyjnych nie jest dozwolone.
 
Niestosowanie się do tych wytycznych może prowadzić nawet do utraty pracy.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ ZWOLNIENIE L4 Z POWODU ZŁEGO NASTROJU I PRZEMĘCZENIA?

Jesień, zima, krótkie dnie, niedobór słońca… jak to wszystko wpływa na nasze samopoczucie i jak przekłada się to na sferę zawodową? Niewątpliwie ma to negatywny wpływ, co potwierdzają badania. Dopada nas jesienna chandra, co niesie ze sobą spadek efektywności w pracy, senność, niższą kreatywność. Co zrobić, gdy nie jesteśmy w stanie pracować i nic nie jest w stanie nas zmotywować?
 

Co tak naprawdę nam dolega?

Przewlekły smutek, zły nastrój i okropne samopoczucie dają się we znaki również w pracy. Nie jesteśmy w stanie wykonywać obowiązków należycie, spada odporność na stres i w rezultacie wszystko, za co się zabierzemy przynosi szereg problemów. Przyczyn może być wiele, ale zazwyczaj jest to zwykłe przemęczenie, zbyt intensywne dni w pracy, za dużo obowiązków albo zły balans między życiem prywatnym a zawodowym.
 

Czy jest na to jakiś patent?

Często bywa też, że osoby ze znacznym spadkiem nastroju spowodowanym pracą nie zdają sobie sprawy z tego, że faktycznie mogą otrzymać pomoc. Nie należy ignorować takich sytuacji i jak najszybciej poszukać pomocy. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i co powinno skłonić nas po otrzymanie L4? Przede wszystkim poczucie wyczerpania, braku energii, bardzo negatywnego podejścia do wielu spraw związanych z pracą oraz znaczny spadek skuteczności.
 

Jaki lekarz może wystawić zwolnienie?

Niemniej jednak na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Wystąpienie objawów pogorszenia stanu psychicznego powinno zaprowadzić nas po zwolnienie do lekarza specjalisty. Nie należy się jednak niczego obawiać! Pracodawca nie musi wiedzieć, z jakiego powodu jesteśmy na zwolnieniu ani co nam dolega. Po L4 z powodu złego stanu psychicznego najlepiej zwrócić się do lekarza psychiatry, który w odpowiedni sposób wystawi zwolnienie, także zapoda wiele przydatnych wskazówek na przywrócenie równowagi.
 

Co robić na zwolnieniu?

Gdy już uda nam się otrzymać zwolnienie lekarskie, należałoby jak najlepiej zagospodarować czas wolny. Objawy, które wpłynęły na wystawienie L4 należy w pierwszej kolejności wyeliminować, czyli zasięgnąć zastrzyku endorfin. Sport, zdrowe odżywianie, świeże powietrze – to główna receptura na poprawę kondycji psychicznej.

Warto również poprosić lekarza specjalistę o cenne wskazówki jak pozbyć się złego nastroju.

Jak widać, istnieje możliwość zwolnienia lekarskiego nie tylko z powodu złego stanu fizycznego, ale także psychicznego. Jeśli czujesz, że dopada Cię przemęczenie w sferze zawodowej – nie czekaj. Zapytaj lekarza specjalistę o możliwość wystawienia L4 z tego powodu!

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych

E-ZWOLNIENIE, CZYLI ZWOLNIENIE LEKARSKIE PRZEZ INTERNET

E-porady, konsultacje, recepty, a także zwolnienia zyskują teraz coraz większą popularność. W dobie pandemii i kwarantanny zyskały szczególne poparcie, dzięki czemu mają szansę na coraz większą popularność i akceptowalność. Dziś, jeśli nie jesteś zdolny do pracy lub musisz opiekować się dzieckiem, nie musisz czekać na wizytę lekarską; możesz uzyskać zwolnienie lekarskie w kilka minut przez Internet!
 

Jak szybko uzyskać zwolnienie online?

 • Jeśli podejrzewasz niepokojące zmiany zdrowotne, sprawdź który lekarz specjalista posiada usługę wystawiania dokumentów e-zwolnienia. Jeśli je posiadasz – przygotuj swoje wyniki badań, dzięki którym lekarz będzie miał podstawę do wystawienia zwolnienia online. Jest to bardzo proste – zazwyczaj należy jedynie udostępnić plik podczas e-konsultacji.
 • Podczas weryfikacji wszystkich wysłanych przez Ciebie dokumentów, lekarz zdecyduje, czy wystawienie zwolnienia lekarskiego będzie zasadne. Poza wynikami, lekarz tak jak w przypadku wizyty bezpośredniej, może zapytać o przyjmowane przez Ciebie leki, istniejące choroby itp.
 • Po pozytywnej weryfikacji Twojego wniosku lekarz wystawia elektroniczne zwolnienie (e-zwolnienie). Wówczas konieczne będzie przygotowanie numeru PESEL.
 • Po odbytej e-konsultacji, komplet dokumentów i e-zwolnienia (e-L4) zostaną elektronicznie przesłane do Twojego pracodawcy oraz do ZUS.

 

Jakie są korzyści płynące z e-konsultacji oraz co zyskujesz dzięki e-zwolnieniom?

Przede wszystkim – czas. Zarówno Ty, jak i specjalista, oszczędzacie czas na wyczekiwaniu wizyty, dojazdach, staniu w kolejkach. E-zwolnienia dają szybki wybór specjalistów, którzy dostępni są na większości portali 24/h. Możesz spokojnie konsultować swoje problemy z wybranym specjalistą (internisty, ginekologa, urologa, pediatry, kardiologa oraz wielu innych), który po analizie Twojego stanu zdrowia wystawi zwolnienie lekarskie online.

Oprócz e-zwolnienia masz możliwość otrzymania także e-recepty. Wszystko to online – szybko, bezpiecznie i w korzystnej cenie.

Zyskujesz gwarancję szybkości. Cały proces z wystawieniem e-zwolnienia jest szybki i bardzo prosty.

Ponadto lekarz specjalista może udzielić Ci porad dotyczących profilaktyki, aby Twój stan zdrowia mógł się polepszyć.
 

Jak to działa? Kto wystawia zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie online to nowoczesne rozwiązanie, którego dokonać może każdy lekarz specjalista. E-zwolnienie nie jest wystawiane automatycznie, a dopiero po wnikliwej analizie Twojego stanu zdrowia przez lekarza specjalistę, który oprócz otrzymanych przez formularz medyczny danych, będzie kontaktował się z Tobą telefonicznie, w celu omówienia Twojego stanu zdrowia. Może też poprosić o wideorozmowę. Po odpowiedniej opinii lekarza może on wystawić e-zwolnienie.

 

W niektórych przypadkach by lekarz mógł precyzyjnie i odpowiedzialnie podejść do Twojego problemu, może się zdarzyć, że konieczne będzie przedstawienie mu wyników badań, do których najczęściej należą:

 • RTG, EKG, TK, RM, EEG
 • moczu i kału
 • morfologii

 

Co dzięki temu zyskujesz?

Dzięki dogodnej i nowoczesnej usłudze e-zwolnień oprócz wcześniej wspomnianego czasu, zyskujesz także szereg innych korzyści.

 • Bezpieczeństwo – które jest teraz szczególne w czasie pandemii. Dzięki e-zwolnieniom zyskujesz profesjonalną pomoc medyczną bez wychodzenia z domu.
 • Szybka obsługa – dzięki prostemu formularzowi zyskujesz szybką weryfikację. Ponadto swoje e-zwolnienie otrzymujesz błyskawicznie (zazwyczaj ok. 30 min.), a do tego lekarz może zalecić Ci profilaktykę, badania oraz dawkowanie leków.
 • Łatwy dostęp – większość portali oferuje swoje usługi 24/h. Dzięki temu nie tracisz czasu na wyczekiwanie w kolejkach oraz na umówione wizyty. Lekarz wypisze Ci zwolnienie online!
 • Profesjonalizm – do Twojej dyspozycji są setki doświadczonych specjalistów, dzięki czemu zyskujesz stuprocentową pewność, że Twoja e-konsultacja to dobrze wydane pieniądze.

 


Więcej informacji można uzyskać u naszych lekarzy, rozpoczynając e-konsultację medyczną w dowolnym momencie.

Zobacz naszą ofertę e-konsultacji medycznych